Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Bij toegang en herziening van deze Internetsite erkent u zonder enige beperking de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

De volledige inhoud van deze Internetsite is eigendom van of wordt beheerd door Johnson & Johnson Consumer NV en wordt wereldwijd door het auteursrecht beschermd. U mag de inhoud alleen persoonlijk en voor niet-commerciële doeleinden gebruiken. Aanpassingen of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag verder op geen enkele manier worden gekopieerd of gebruikt.

 

De eigenaars van deze site zullen zich redelijkerwijze inspannen om bijgewerkte en nauwkeurige informatie op deze Internetsite te verstrekken, maar geven geen verklaringen, garanties of beloftes af over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade of nadelen die voortvloeien uit uw toegang, of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze Internetsite, of uit uw vertrouwen op enigerlei informatie die op deze Internetsite wordt verstrekt. Deze site is bedoeld voor inwoners van België.

 

Deze Internetsite kan links of verwijzingen naar andere sites verschaffen, maar de eigenaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadelen die uit die inhoud ontstaan. Mogelijke links naar andere sites worden alleen voor het gemak aan de gebruikers van deze Internetsite aangeboden.

 

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, visuele afbeelding van de producten en logo’s op deze Internetsite zijn in België en internationaal beschermd. Geen van deze mag zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site worden gebruikt, tenzij om de producten of diensten van de onderneming te identificeren.

 

Alle persoonlijk identificeerbare informatie in elektronische berichten naar deze Internetsite wordt beheerd door het Privacybeleid van deze site. De eigenaars van deze site zijn vrij alle andere informatie in dergelijke berichten voor alle doeleinden te gebruiken of te kopiëren, inclusief alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow daarin bekendgemaakt. Dergelijke doeleinden kunnen de bekendmaking aan derde partijen en/of het ontwikkelen, vervaardigen en/of het op de markt brengen van goederen en diensten omvatten.

 

De afzender van enigerlei berichtgeving naar deze Internetsite of anders naar de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die daarin zijn vervat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.